Bestuur

 

Het bestuur is als volgt samengesteld

 

Voorzitter:                         Dhr. G. van der Brugge

wnd Voorzitter:                Dhr. J. Ekkenbus

Penningmeester:              Dhr. T. de Vries

wnd Penningmeester:     Vacant

Secretaris:                         Mevr. M.J.A. de Putter-Steijaert

wnd Secretaris:                 Dhr. J. de Putter

Lid:                                      Dhr. N. van Hurck

Lid:                                      Dhr. V. Rammeloo

Lid:                                      Dhr. J. van Waes

Lid:                                      Vacant