Bestuur

 

Het bestuur is als volgt samengesteld

 

Voorzitter:                         Dhr. N. van Hurck

wnd Voorzitter:                Dhr. J. Ekkenbus

Penningmeester:              Dhr. T. de Vries

wnd Penningmeester:     Vacant

Secretaris:                         Dhr. J. de Putter

wnd Secretaris:                 Vacant

Lid:                                      Dhr. J. van Waes

Lid:                                      Vacant

Lid:                                      Vacant

Lid:                                      Vacant