Overzicht jaarboeken

 

Elk jaar geeft onze vereniging een jaarboek uit. Dit wordt zoals gebruikelijk gratis aan onze leden verstrekt.

 

 

Codering

 

De artikelen, welke in de jaarboeken van de Heemkundige Kring van Philippine verschijnen, zullen vóór het volgnummer een letter-aanduiding dragen. Deze letter-aanduiding wordt bepaald, volgens onderstaande tabel, door het onderwerp dat in het betreffende artikel wordt behandeld. De letter-aanduiding stelt de leden instaat, zo zij dit wensen, de artikelen op onderwerp te rangschikken en op deze wijze een persoonlijk naslagwerk samen te stellen. 

 

 

 

 

           Algemeen, mededelingen, bestuur, redactie

           Philippine algemeen

           Vissserij

D            Militaire geschiedenis

E             Kerken en parochies

            Dijken en polders

           Boederijen

H            Gemeente en gemeentebesturen

I              Straten en gebouwen

J             Nijverheid

            Verenigingen