Jaarboek 1998

10de editie

 

Inhoud jaarboek

 

A65Inhoudsopgave
A66Voorwoord voorzitter
A67Samenstelling bestuur, redactie
A68-71Overzicht activiteiten en financiën van het afgelopen verenigingsjaar
A72Bericht redactie i.v.m werkgroep Zeeuws Filmarchief
A73-75De Keuredag van de vier Ambachten
B79-81Aan de kaaie; anekdotes en verhalen uit en rond Philippine
B82Foto lagere school – 2 juli 1925
B83-98Francies Nicolle, een Philippiense burgemeester in moeilijke tijden
B99-103Bijlagen bij Francies Nicolle
B104Rij en vaartuigen in 1942
B105-111De kroning van koningin Wilhelmina in 1898 en 25 jarig jubileum 1923
B112Beschrijving van Philippine in 1848 – aardrijkskundig woordenboek
C51-60De Lemmerschouw PI 27; een scheepje met geschiedenis
C61-67Overzicht van in Philippine ingeschreven geweest zijnde vissersschepen
E1-5Mededelingen van de Nederlands Hervormde kerk april 1943
F85-92De ontginning van de Braakman
I16-18Prentbriefkaarten Philippine 1904- 1909 – 1935 met tekst