Jaarboek 2002

14de editie

 

Inhoud jaarboek

 

A105Inhoudsopgave
A106Voorwoord voorzitter
A107Samenstelling bestuur, redactie
A108-111Overzicht activiteiten en financiën van het afgelopen verenigingsjaar
B168-169Aan de Kaaie ; anekdotes en verhalen uit en rond Philippine
B170-171Tienjarig bestaan bibliotheek “de Meerpaal “
C82Mosselen vissen met de slagrijf
C83-85Mosselenperikelen 1844
D137-142Jacob Hobein en zijn heldendaad
F96-106Herinneringen aan de Olmendijk van Martha Teirlinck
F107Eirpelraopers achtert mussien
H96-99De fusie van het St Jansgilde en het Bierdragersgilde anno 1645
H100-105Gemeente Philippine dienstjaar 1932
H106-107De gemeentelijke herindeling van 1970
H108-117Jacobus T.Brouwer, hoofdonderwijzer openbare school 1876
H118-123Volkshuisvesting in de wederopbouwperiode; de Markiezenstraat