Jaarboek 2003

15de editie

 

Inhoud jaarboek

 

A112Inhoudsopgave
A113Voorwoord voorzitter
A114Samenstelling bestuur, redactie
A115-116Overzicht activiteiten en financiën van het afgelopen verenigingsjaar
A119Eigen ruimte in gebruik genomen in “Brede School Philippine “
A121-122Naar de oudste stad van België , Doornik
A123Langs de oude tramroute – najaarswandeling
B172-173Aan de kaaie, Anekdotes en verhalen uit en rond Philippine
B174-175Het liedboek van Hieronymus Lauwerijn van Watervliet
B176-178In Memoriam – Armand Wijne
B179-181Ter herdenking Johannes Hoogerwerf
C86-92Het leven van een mosselvisser en de geschiedenis van zijn schip
D143-144Smokkelpraktijken in de 80-jarige oorlog
E108-113Het kanaaltje – 1952-2002 uitdiepen en bruggetje
H124-125Verordeningen te Philippine uit 1648
H126-130Wetenswaardigheden uit Philippine anno 1815
H131-132Schoolkwestie tussen de gemeenten Sas van Gent en Philippine 1900
H133-135Verslag onderzoek naar toestand handeldrijvenden in philippine 1909
H136-143Een gewonnen pleidooi – Perikelen rond de herindeling 1970
I20-23Luchtfoto Philippine van 1957 met verklaring