Jaarboek 2006

18de editie

 

Inhoud jaarboek

 

 

A147Inhoudsopgave
A148Voorwoord voorzitter
A149Samenstelling bestuur, redactie
A150-154Overzicht activiteiten en financiën van het afgelopen verenigingsjaar
A155-157Herdruk boekje ‘stad en land van Philippine
B196-197in memoriam Johan de Krijger
B198-199Aan de Kaaie
B200Schoolfoto 1931 RK Lagere school
C94-105Philippine’s verleden, Heden en toekomst uitg visschersvereniging 1896
C106Haven van Philippine in 1903 ( S.Ploegaert )
C107-110Regeling der loon en arbeidsvoorwaarden mosselschepen jaren 20
D166-169Marechaussees te Philippine periode 1860 – 1881 ( W.de Feijter )
E15-19Schenking van miswaden door pastoor J.B.van Maele 1760
F113-115Het Leopoldkanaal of de Leopoldsvaart
H161-165Een veldwachter in Philippine – A.L.Kort