Jaarboek 1990

2de editie

 

Inhoud jaarboek

 

A4Inhoudsopgave
A5Voorwoord voorzitter
A6Samenstelling bestuur , redactie
A7Verslag lezing Dhr.D.Haak
B8Lied over het heien van vloet- en meerpalen
C9Visserij, antwoord G.S op verzoek collecte voor weduwe van Hulle
C10Verloting mosselbanken
C11-12Laden en lossen van mosselen aan de zeedijk
C13Buitengewoon voorval
D7-12De tocht in vlaanderen (vervolg) met kaarten
D13-18Fortificaties in het algemeen, plan en  profiel met benamingen
D19Plattegrond Philippine anno 1750 met transparant huidig stratenplan
E1Koopakte oude pastorie Gentse Breedstraat 1782
E2-3Kopie testament pastoor Stevens – 1785
E4Pastoor van Riel – brief bisschop 1851
F6-10Polders – Kleine Stellepolder ( vervolg )
H1-2Oproep keuring paarden
I5Foto’s vanaf de markt met zicht op de Weststraat