Jaarboek 1996

8de editie

 

Inhoud jaarboek

 

 

A45Inhoudsopgave
A45aVervolg inhoudsopgave
A46Voorwoord voorzitter
A47Samenstelling bestuur, redactie
A48-51Overzicht activiteiten en financiën van het afgelopen verenigingsjaar
A52Brief stichting regionale geschiedschrijving zeeland ivm cursusaanbod
A53-55Vooraankondiging fotoboek, Leopoldskanaal -ode in 65 foto’s
B63-65Aan de kaaie – Spookverhalen uit Philippine rond eeuwwisseling
B66Schoolfoto 1e lichting nieuwe St Aloysiusschool 1956 ( nu De Werf)
B67-68Schoolfoto’s klas 2 en 3 1961 St Aloysiusschool
C38Eet ( meer ) mosselen
C39-42Gustaf de Mul, Een oude mosselvisser
F55-65Clarapolder / Ter Piet ( verdwenen dorp )
F66-71Polders in Zeeuws Vlaanderen en hun afwatering 1909
F72-73Gekleurde plaat behorende bij hierboven genoemd onderwerp
H61-62Uittreksels uit het brievenboek van Philippine 1792
H63-65Partijdigheid en eigenbelang in de raad van Philippine 1902